Privacyverklaring

Privacy
Bij de uitvoering van mijn diensten verwerkt Z!Nsitief persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een specifiek persoon mee te identificeren. Een naam bijvoorbeeld of een emailadres met een naam erin. Deze gegevens zijn niet van mij maar van jou en daarom dienen deze gegevens zorgvuldig behandeld te worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat Z!Nsitief alleen gegevens gebruikt, als die daar het recht toe heeft. Daarnaast moet Z!Nsitief ervoor zorgen dat anderen er ook zorgvuldig mee omgaan als wij die gegevens weer aan anderen verstrekken. Als je verder leest, vind je meer specifieke informatie, zoals een beschrijving van de soorten gegevens die Z!Nsitief verwerkt en een uitleg van de mogelijkheden die je hebt om jouw eigen gegevens te beschermen. Onderaan vind je de contactgegevens van degene waar je terecht kan met vragen of opmerkingen.

Hoe en waarom verzamelt Z!Nsitief persoonsgegevens?
Z!Nsitief verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste kennismakingsgesprek of telefoongesprek tussen Z!Nsitief en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje stuurt aan Z!Nsitief, een informatieverzoek of een coachverslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Z!Nsitief zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Z!Nsitief vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij deze verklaring opgesteld.

Heeft Z!Nsitief een Functionaris Gegevensbescherming?
Z!Nsitief heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, maar wel een contactpersoon waar het gaat om privacy en persoonsgegevens mail naar info@zinsitief.nl

Persoonsgegevens die Z!Nsitief verwerkt
Z!Nsitief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Z!Nsitief hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Z!Nsitief verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonlijke gegevens (interesses | persoonlijke kenmerken |drijfveren| beroep | opleiding)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer | betaalgegevens)
 • IP adres – Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Z!Nsitief persoonsgegevens?
Z!Nsitief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een dienst te verzorgen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Indien aangegeven het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van speciale aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Voor afname van toekomstige diensten
 • Ten behoeve van je persoonlijk ontwikkel plan

Hoe lang blijven je persoonlijke gegevens bewaard?
Z!Nsitief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je naw-gegevens en persoonlijke gegevens worden tot 5 jaar bewaard, t.b.v. verzenden van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen, afname toekomstige diensten.
Je fiscale gegevens worden 7 jaar bewaard, t.b.v. de fiscus en de boekhouding.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?
Z!Nsitief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Z!Nsitief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie verklaring.

Welke rechten heb jij?
Volgens de wet ben je een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. Je kunt bij Z!Nsitief een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als Z!Nsitief jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Z!Nsitief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Z!Nsitief op.

Je verzoek kun je sturen naar info@zinsitief.nl
Z!Nsitief zal binnen een maand reageren op jouw bericht.

Cookies
Z!Nsitief gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies zijn puur voor een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees meer in onze cookie verklaring.